Εθελοντικη ομαδα

Έχοντας ως στόχο την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο πρόγραμμα, καθώς και την ευαισθητοποίησή της, η Ορνιθολογική συγκρότησε μία Εθελοντική Ομάδα Δράσης για το Κιρκινέζι. Η ομάδα αυτή λειτουργεί σε εθελοντική βάση και δραστηριοποιείται στην περιοχή του θεσσαλικού κάμπου.

H εθελοντική ομάδα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος συμβάλλοντας αποφασιστικά στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • επισκευές και συντήρηση των τεχνητών φωλιών
  • επικοινωνία και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των ιδιοκτητών των κτιρίων όπου φωλιάζουν τα Κιρκινέζια ή έχουν τοποθετηθεί τεχνητές φωλιές
  • συμμετοχή στις δράσεις παρακολούθησης και απογραφής του πληθυσμού του Κιρκινεζιού
  • παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας
  • ενημέρωση των επισκεπτών μέσω της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων
  • συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις επικοινωνίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος

Ιδιαίτερα σημαντική για τους συμμετέχοντες εθελοντές είναι η δυνατότητα που θα έχουν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές παρακολούθησης πουλιών και των περιοχών τους μέσα από τη συμμετοχή τους στο πανελλήνιο εθελοντικού δίκτυου των ΙBA Caretakers (Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας) της Ορνιθολογικής, που δραστηριοποιείται από το 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής ή να απευθυνθούν στην Ορνιθολογική.

Ζείτε σε ένα χωριό ή μια πόλη στη Θεσσαλία, όπου φωλιάζουν Κιρκινέζια; Φιλοξενείτε στο σπίτι ή την αποθήκη σας Κιρκινέζια και θα θέλατε να τα βοηθήσετε; Είσαστε καθηγητής και έχετε μια μαθητική ομάδα που θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει σε δράσεις;

Επικοινωνία: Σταύρος Πολύμερος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

τηλ. 6974886234, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

...

Share this post
FaceBook  Twitter