Άρθρα

 

 

 

Goritsas NCC LK 3

 

Το Κιρκινέζι

  • έχει χαρακτηριστεί ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος στη Κόκκινη Λιστα της IUCN
  • έχει χαρακτηριστεί ως Τρωτό στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας
  • περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και προστατεύεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης
  • περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης
  • περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES, για την εμπορία των άγριων ειδών

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter