Άρθρα

Απειλές

 

Πριν λίγα χρόνια, το BirdLifeInternational κατέταξε τις απειλές που αντιμετωπίζει στην Ευρώπη το Κιρκινέζι σύμφωνα με τη σημασία τους. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω κατάλογο:

  • Η μείωση των κατάλληλων τόπων κυνηγιού στις περιοχές φωλιάσματος. Αυτή οφείλεται στην αστικοποίηση και την εντατικοποίηση της γεωργίας που οδηγούν στη μείωση της διαθέσιμης λείας, αλλά και στην άρδευση, τις φυτείες δασών και την κατασκευή φραγμάτων.
  • Η μείωση των κατάλληλων τόπων κυνηγιού στις περιοχές διαχείμασης. Αυτή οφείλεται στην ερημοποίηση, την κατασκευή φραγμάτων και τη μείωση της λείας εξαιτίας τής χρήσης εντομοκτόνων, της υπερβόσκησης και της καταστροφής των λιβαδιών.
  • Η χρήση εντομοκτόνων που έχει σημαντική επίδραση στην αφθονία των εντομων σε όλη την περιοχή της επικράτειας του είδους – επιδρώντας έτσι έμμεσα στο ίδιο το Κιρκινέζι
  • Η επισκευή ή η κατεδάφιση των παλιών κτιρίων που οδηγούν στην απώλεια των σημείων φωλιάσματος
  • Ο ανταγωνισμός με άλλα είδη, όπως για παράδειγμα οι Κουρούνες, για τις κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος
  • Οι άμεσες απώλειες: σε ορισμένες χώρες σημειώνονται ακόμη και σήμερα απώλειες από το κυνήγι, την αιχμαλωσία ατόμων για πώληση και τη συλλογή αυγών.

 

Share this post
FaceBook  Twitter