Άρθρα

Το Κιρκινέζι σε αριθμούς

Το Κιρκινέζι σε αριθμούς

 

Μέσα σε μία σαραντακονταετία (από τη δεκαετία του ’50 έως τη δεκαετία του ’90) ο πληθυσμός του Κιρκινεζιού έχει σημειώσει σημαντική μείωση (ενδεικτικά, στην Ισπανία, στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ο πληθυσμός υπολογιζόταν στα 100.000 ζευγάρια, για να φτάσει σχεδόν τα 5.000 ζευγάρια το 1990).

Σύμφωνα με το BirdLifeInternational, το 2000 ο αναπαραγώμενος ευρωπαϊκός πληθυσμός εκτιμήθηκε στα 16.500 – 20.500 ζευγάρια, με βασικότερους τους πληθυσμούς:

-          της Ισπανίας, με 12.000 ζευγάρια,

-          της Ελλάδας, με 3.000 ζευγάρια,

-          της Ιταλίας, με 2.150 ζευγάρια,

-          της Τουρκίας, 1.500-3.500 ζευγάρια

-          και του Μαρόκου, με 1.000 ζευγάρια.

Share this post
FaceBook  Twitter