Άρθρα

Υλικό Εκστρατείας Ενημέρωσης

Φυλλάδια


Κιρκινέζι, Το γεράκι σύμβολο του θεσσαλικού κάμπου 

To LIFE για το Κιρκινέζι με λίγα λόγια

Ο φτερωτός σύμμαχος του αγρότη, το Κιρκινέζι στον θεσσαλικό κάμπο

Αφίσες


Infographic 

Αφίσα του προγράμματος

Αφίσα εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών 

Αφίσα εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Αφίσα εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας  

Εγχειρίδια


                  Προσφέροντας στέγη στα Κιρκινέζια. Βελτίωση των χώρων φωλιάσματος  του Κιρκινεζιού.

Γεωργία και Κιρκινέζι: Οδηγός Καλών Πρακτικών για Αγρότες

Άλλα


Banner 1 

Banner 2  

Banner 3 

Πρωτόκολλο καταγραφής φωλιών Κιρκινεζιών  

Οδηγίες φροντίδας νεοσσών 

Κιρκινέζι και ιεροί ναοί

Οικοτουριστικός χάρτης

Το παιδί και το γεράκι

Share this post
FaceBook  Twitter