Άρθρα

Δημοσια Διαβουλευση

Δημοσιεύτηκε στις 10/12/2015

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι

Μία από τις βασικές δράσεις του έργου αφορά την προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το Κιρκινέζι, ενός ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το είδος στο Θεσσαλικό Κάμπο,

με κύριο στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους και τον καθορισμό των απειλών και των αναγκαίων διαχειριστικών πρακτικών.  

Λόγω του γεγονότος ότι οι περιοχές του έργου φιλοξενούν περισσότερο από 75% του εθνικού πληθυσμού του είδους, η επίδραση του σχεδίου δράσης θα είναι πολύ σημαντική για την κατάσταση διατήρησης του είδους.  

Αναρτήθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι στην ιστοσελίδα του έργου για Δημόσια Διαβούλευση από 10/12/2015 μέχρι και 31/12/2015.

 

Share this post
FaceBook  Twitter