Άρθρα

Κεντρο τυπου

"Το γεράκι που φωλιάζει μαζί με τους ανθρώπους", Γεωδρόμιο 24/8/2014

Τεύχος Οιωνού με αφιέρωμα στο πρόγραμμα

Άρθρο για τεχνητές φωλιές στην εφημερίδα Θεσσαλία 3/2/2015

Άρθρο για τεχνητές φωλιές στην εφημερίδα Ταχυδρόμος 3/2/2015

Άρθρο για τεχνητές φωλιές Larissanet 3/2/2015

Άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία 18/2/2015

Άρθρο στην εφημερίδα Ελευθερία 19/2/2015

Άρθρο για την Εθελοντική Ομάδα στην εφημερίδα Θεσσαλία 7/5/2015

Άρθρο για την Ημερίδα του Οικoτουρισμού στην εφημερίδα Ταχυδρόμος 10/5/2015

Άρθρο για την Ημερίδα του Οικοτουρισμού στην εφημερίδα Ταχυδρόμος 25/5/2015

Άρθρο για τον Ορνιθοτουρισμό στην Κάρλα στην εφημερίδα Ελευθερία 28/9/2015 

Άρθρο για το σύμπλεγμα τεχνητών φωλιών στο Στεφανοβίκειο στο περιοδικό Οιωνός 7-12/2015

Άρθρο για την τηλεμετρία στο περιοδικό Οιωνός 7-12/2015

  

Άρθρο για τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προγράμματος στην εφημερίδα Ελευθερία 10/11/2015

Άρθρο για τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προγράμματος στο Magnesianews.gr 10/11/2015

Άρθρο για την προβολή της λίμνης Κάρλας ως οικοτουριστικού προορισμού στο Travel Daily News 18/11/2015

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter