Άρθρα

Η σταθερή παρουσία του Κιρκινεζιού κάθε άνοιξη στους οικισμούς της Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά που ζουν κοντά του να έρθουν σε επαφή με ένα απειλούμενο είδος, να το γνωρίσουν από κοντά, να παρακολουθήσουν τις συνήθειες του και να έρθουν σε επαφή με δράσεις που το ωφελούν.

 kirkinezi petaei 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας» δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ για την προστασία του Κιρκινεζιού και αφορά σ’ ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η βασική θεματολογία αναλύεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: 1) Γνωριμία με το Κιρκινέζι, 2) Βιότοπος του Κιρκινεζιού και η σχέση του με το περιβάλλον και 3) Δράσεις προστασίας του Κιρκινεζιού.   

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει στο εξής εκπαιδευτικό υλικό:  

folder covers cd kirkinezi

 «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο», Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει φύλλα δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, φύλλα πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και συμπληρωματικό υλικό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (ενημερωτική παρουσίαση σε μορφή Power Point, έγχρωμα φύλλα δραστηριοτήτων, εποπτικό υλικό). 

 

 «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας»    

 

Share this post
FaceBook  Twitter